A magyarországi járművezető-képzés történetének fejezeteiből (27)

 


 A 68 éves ATI képeskönyveAz ATI szakemberei mindig is jogelődnek tekintették az 1912-ben alapított Állami Sofőriskolát, az Autóközlekedési Tanintézet születését pedig 1949-től, az Autóműszaki Intézet (AMI) megalakulásától számították. Egészen pontosan a 13450/1948 sz. kormányrendeletre hivatkozva, ami 68 évvel ezelőtt 1949. január 31-én lépett hatályba.
Érdekes történeti fejlemény, hogy 1954-től két éven át Állami Gépjárművezető-képző Tanfolyam néven is működött, majd 1956 tavaszán a 3/1956 sz. miniszteri rendelettel kapta jól ismert nevét: KPM Autóközlekedési Tanintézet. A szervezet már az indulás évében nagy sokkot élt át, hiszen az 1956-os forradalom és szadadságharc idején Budapesten a VIII. kerületi Baross utcai székház és a Dankó utcai tangarázs környékén súlyos fegyveres harcok voltak. Az ATI oktatójárművei közül nagyon sok megsérült, kiégett, vagy a nyugatra menekülők vitték magukkal, egy részük később az országhatárról került vissza a Dankó utcai tangarázsba. Még fájóbb veszteség volt, hogy a forradalom leverése után nagyon sok kiváló oktatási szakember disszidált, elhagyta tanintézeti munkahelyét, az országot. Csak évek múltán állt helyre a KPM Autóközlekedési Tanintézet normális oktatási tevékenysége. Első lépésben Fehér János igazgató az akkor megszűnt Zách utcai Honvéd Gépkocsizó Tisztképző Iskolából - korábbi munkahelyéről - hozott ide tapasztalt szakembereket, 1958-ban pedig Dr. Máthé Mátyás a 17-es AKÖV korábbi vezetője volt az igazgató, aki pl. elméleti előadónak csak műszaki és jogi vézettségű diplomás tanárokat alkalmazott, de folyamatosan frissítette, képezte a gyakorlati oktatói állományt is. Vidéken a korábbi vándortanfolyamok helyett új ATI irodákat nyitott az AKÖV megyei telephelyein, szorgalmazta az országos iskolahálózat teljes kiépítését, az ATI kirendeltségek létrehozását.
Így kezdődött, egymás után jöttek létre az új ATI autósiskolák, melyeknek életével, járművezető-képző tevékenységével korábbi számainkban már foglalkoztunk. Kétségtelen, hogy az Autóközlekedési Tanintézet egész országra kiható közlekedésre nevelési, közlekedésbiztonságot befolyásoló tevékenysége Moharos Kálmán igazgató idejében, az 1967-1980 közötti időszakban volt a legeredményesebb. Az 1969-es új, korszerű, teljesen megváltozott szemléletű oktatási reform végrehajtása nemcsak látványos hazai sikereket hozott, hanem egész Európában felfigyeltek rá, a világ oktatási szakembereinek elismerését is kivívta.


 A Legrégibb, a Legidősebb ATI-sok


A KPM Autóközlekedési Tanintézet egy már akkor is érthetetlen pártállami döntés következtében - 1983-ban - hivatalosan megszűnt, de neve, jó híre megmaradt. Az ATI-s szellem él. Itt vannak még közöttünk, élnek még a legrégibb, a legidősebbb ATI-s kollégák is! Nyolcvan évesek, vagy még idősebbek! Nagyszerű közlekedési szakemberek, nemcsak koruk, gazdag életútjuk is tiszteletre méltó. Most csak felvillantjuk őket: nagyok voltak,  fiatalok, szépek voltak, minden igaz volt, minden úgy volt...


18. részHAMBALKÓ TIBOR - 80 éves. Már 1968-tól az Autóközlekedési Tanintézet oktatója Baján. Ahhoz a nagyszerű szakmai kollektívához tartozott, akik az 1969-es oktatási reform idején megépítették az ország első legkorszerűbb tanpályáját, ami új irányt adott a járművezető-képzésben, és amire az európai oktatási szakemberek is felfigyeltek. Hambalkó Tibor az ATI legkiválóbb oktatási szakemberei közé tartozott, a nyolcvanas évek közepétől már a Bajai Oktatói Munkaközösségben dolgozott,  egészen nyugdíjazásáig. Három évtizeden át szolgálta a magyarországi közlekedés ügyét.

 


SZEILE LAJOS - 82 éves. Egészen fiatalon 1956-ban kapcsolatba került az oktatással. Budapesten a Zách utcai Honvéd Gépkocsizó Tisztképző iskolában kezdett, majd 1968-ban alapító tagja a Bajai Autóközlekedési Tanintézet szervezetének. Maga is tevékenyen részt vett az 1969-es bajai tanpálya megépítésében, jól felkészült kiváló gyakorlati oktató hírében állt. Több mint negyven éven át dolgozott  a magyarországi közlekedésre nevelésben. 


PAVLEK FERENC - 80 éves. A hatvanas évek közepén már sikeres, népszerű gyakorlati oktató az MHSZ Siófok Járási Központ gépkocsivezetői tanfolyamain. A hetvenes évek elejétől a Siófoki Autóközlekedési Tanintézetben oktat, itt is a legjobb közlekedési szakemberek közé tartozik. Kiváló előadó, felkészült, sokoldalú egyéniség, az 1990-es évektől közéleti szerepet vállalt. Kőröshegyen három ciklusban  is megválasztották polgármesternek.Vannak-e még, élnek-e még a legrégibb, a legidősebb,
a 80 év feletti ATI-sok? 

Várjuk jelentkezésüket!

 Balogh Zoltán