Gyors-teszt II: reagálás, kiértékelés

Lenkefi László reagálása 

Végignézve a gyorstesztet megdöbbentő felfedezést tettem. Mindenhol az „A” válasz a helyes megoldás, vagyis minden ábrázolt egyívű megfordulás elfogadható a mai szabályok szerint. Ugyanis az ábrázolt útkereszteződések egyikében sem tiltja semmi a megfordulást. De én sejtem, hogy hol van a kakukktojás…
Egyszer egy régebbi Tanulóvezető tesztjében egy ingatlanra történő balra befordulás szabályossága volt a kérdés egy olyan úton, ahol az út teljes hosszában tilos volt a megállás. A helyes válasz szerint ezen az úton nem állhatok meg azért, hogy a balra kanyarodáshoz szükséges elsőbbségadási kötelezettségemet teljesítsem, és ezt a táblával jelzett megállási tilalommal indokolták. Én már akkor tiltakoztam ez ellen, de reagálásom elsikkadt. Azt a magyarázatot kaptam, hogy ez is lehet az „egyéb ok”, amit a fogalom-meghatározás említ a jogszabályban. Mert így szól ugye a szabály:

Megállás: járművel a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges ideig, illetőleg - ha a vezető a járműnél marad - egyéb okból legfeljebb 5 percig történő egy helyben tartózkodás.

És ez az „egyéb okból” kavar be állítólag… Én már akkor megjegyeztem, hogy nem lenne szabad összekeverni a forgalmi okból történő megállást a KRESZ-ben „megállás” (de nem „várakozás”!) néven meghatározott fogalommal. „…Ha a vezető a járműnél marad”. Ha pedig kiszállok az út közepén, - ill. a balara kanyarodáshoz besorolva a felezővonal mellet, - akkor várakozás?
Mert ha ez igaz lenne, hogy - olyan helyen, ahol a megállás tiltott, - nem szabad megállni a szembejövő forgalom miatt a felezővonal mellett, (és emiatt nem szabad balra befordulni egy ingatlanra,) vagy a gyorstesztben feltett hasonló jellegű, forgalmi okból megálló jármű szabálytalan lenne, mert azon a helyen tiltott a megállás, akkor - ezentúl - én nem állok meg egyetlen kereszteződés előtt sem. Ott sem, ahol csak megállással tudnék elsőbbséget adni, vagy a STOP tábla miatt amúgy kötelező lenne a megállás, hiszen a kereszteződés előtt 5 m –en belül tilos a megállás! (A tilos jelzésnél kénytelen leszek megállni, mert ugye a lámpa a magasabb rangú jelzés…)

40. § (1) Járművel megállni - ha közúti jelzésből vagy a (2)-(5) bekezdés rendelkezéséből más nem következik - csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. A megállást irányjelzéssel jelezni kell.

Ezt a 40. § -t értelmezve talán világos, hogy a forgalmi okból történő megállások nem keverhetők össze a MEGÁLLÁS-sal. Vagyis azzal a megállással, amit irányjelzővel jelezve az úttest szélére húzódva követünk el, és ha túllépjük az itt eltöltött időt (vagy cselekményt!), akkor már várakozásba lépünk át.
Nem tudom, ki az, aki összekeveri ezeket a fogalmakat, de nagyon veszélyes! El fogjuk ütni a gyalogosokat, ha nem állhatunk meg a gyalogos átkelőhely előtt 5 m-en belül. Én bízom abban, hogy akinek jogosítványa van, még ha nem is figyelt oda rendesen a tanfolyamon, ezzel azért tisztában van.


Kotra Károly kiértékelése

Szabályos-e a megfordulás?
Ezzel a címmel állítottuk össze a korábban közölt 18 megfordulási szituációt annak felmérésére, hogy az adott szituációt ki tartja szabályosnak és ki nem. Tapasztalataim szerint megyénként különböző megítélése lehet ugyanannak a megfordulásnak, annak ellenére, hogy országosan egységes követelmény szint szerint kellene vizsgáztatni. A vizsga ellenőrzések is az egységes minimum vezetői készségek meglétét szolgálják. Elvileg nem lehet különbség, az ország teljes területén egységesen kell megítélni a vizsgán bemutatott gyakorlatokat. 
A válaszadások azonban mégis jelentős különbségeket mutatnak. Ezekhez fűzök most Külön- külön  rövid magyarázatokat..

1. kérdés:

Magyarázat: A válaszadók 95,2%-a tartja helyesnek ezt a megfordulást. Véleményem szerint az ilyen forgalommentes útkereszteződésben - tiltó jelzés hiányában - szabályos a megfordulás.

2. kérdés:

Magyarázat: A válaszadók 80%-a tartja helyesnek ezt a megfordulást. Véleményem szerint ebben a formájában a védett útra felhajtva - még ha ez nem is terjedt el a gyakorlatban - szabályos a megfordulás, jogszabály nem tiltja. Persze az egyébként is kockázatos manővert fokozott figyelemmel kell végrehajtani.

3. kérdés:

Magyarázat: A válaszadók 55%-a tartja helyesnek ezt a megfordulást. Véleményem szerint is mégis szabályos a megfordulás. A járdasziget végénél történő megfordulást nem tiltja semmi, mert végrehajtásának nincs kötelezően előírt besorolási szabálya.

 

4. kérdés:

Magyarázat: A válaszadók 95,2%-a tartja helyesnek ezt a megfordulást. Véleményem szerint is teljesen szabályos a megfordulás.

 

5. kérdés:

Magyarázat: A válaszadók 70%-a tartja helyesnek ezt a megfordulást. Véleményem szerint ebben a formájában szabályos a megfordulás. Még akkor is, ha a jármű eleje ráhajt a megállás helyét jelző vonalra. Nagyobb kockázatot rejt az, ha az útburkolati jel előtt megáll a vezető és hátramenetbe kapcsolva időben elnyújtja a megfordulást.

 

6. kérdés:

Magyarázat: A válaszadók 76%-a tartja helyesnek ezt a megfordulást. Véleményem szerint ebben a formájában szabályos a megfordulás. A kereszteződésben forgalmi okból megállva kénytelen elsőbbséget adni. Ez a (kereszteződésben történő) megállás akkor szokott történni, ha a vizsgán nem kellő a körültekintés.

7. kérdés:

Magyarázat: A válaszadók 83%-a tartja helyesnek ezt a megfordulást. Véleményem szerint ebben a formájában szabályos a megfordulás. A kereszteződésben forgalmi okból megállva kénytelen elsőbbséget adni. Ez a (kereszteződésben történő) megállás a kellő körültekintés miatt.a vizsgán még akkor is megtörténik, ha nem jön jármű.

 

8. kérdés:

Magyarázat: A válaszadók 62%-a tartja helyesnek ezt a megfordulást. Véleményem szerint ebben a formájában mégis szabályos a megfordulás. A megfordulás végrehajtásához szükséges megállást forgalmi okból történő megállásnak kell tekinteni. 

 

9. kérdés:

Magyarázat: A válaszadók 88%-a tartja helyesnek ezt a megfordulást. Véleményem szerint is, ebben a formájában szabályos a megfordulás.

 

10. kérdés:

Magyarázat: A válaszadók 65%-a tartja helyesnek ezt a megfordulást. Véleményem szerint ebben a formájában szabályos a megfordulás. A megfordulás végrehajtásához szükséges megállást forgalmi okból történő megállásnak kell tekinteni, hiszen a villamos részére meg kell adni az elsőbbséget. 

 

11. kérdés:

Magyarázat: A válaszadók 81%-a tartja helyesnek ezt a megfordulást. Véleményem szerint ebben a formájában szabályos a megfordulás. A megfordulás végrehajtása megállás nélkül egy ívben történik.

 

12. kérdés:

Magyarázat: A válaszadók 89%-a tartja helyesnek ezt a megfordulást. Véleményem szerint ebben a formájában szabályos a megfordulás, azonban a gyalogos-átkelőhelyen a gyalogosok váratlan megjelenésének a lehetősége miatt kockázatos.

 

13. kérdés:

Magyarázat: A válaszadók 83%-a tartja helyesnek ezt a megfordulást. Véleményem szerint ebben a formájában szabályos a megfordulás. 

 

14. kérdés:

Magyarázat: A válaszadók 86%-a tartja helyesnek ezt a megfordulást. Véleményem szerint ebben a formájában szabályos a megfordulás. A megfordulás végrehajtását balra hátra végezve szokatlan, ugyan, de nem szabálytalan.

 

15. kérdés:

Magyarázat: A válaszadók 91%-a tartja helyesnek ezt a megfordulást. Véleményem szerint ebben a formájában szabályos a megfordulás. A megfordulás végrehajtásához szükséges megállást forgalmi okból történő megállásnak kell tekinteni. 

16. kérdés:

Magyarázat: A válaszadók 60%-a tartja helyesnek ezt a megfordulást. Az én véleményem szerint ebben a formájában szabályos a megfordulás. A megfordulás végrehajtásához szükséges megállást forgalmi okból történő megállásnak kell tekinteni.

 

17. kérdés:

Magyarázat: A válaszadók 62%-a tartja helyesnek ezt a megfordulást. Véleményem szerint, ebben a formájában szabálytalan a megfordulás. A megfordulás végrehajtásakor a gyalogos részére meg kell adni az elsőbbséget. 

 

18. kérdés:

Magyarázat:  A válaszadók 72%-a tartja helyesnek ezt a megfordulást. A többségi véleményen lévő kollégák feltételezhetően arra gondolnak, hogy ami nincs megtiltva az szabad. A gyalogos-átkelőhely területén nincs záróvonal és a zebrán megfordulási tilalom nincs, így a manőver ott végrehajtható. Véleményem szerint azonban ebben a formájában szabálytalan a megfordulás. A forgalomszervezők a gyalogos-átkelőhely előtt és után is záróvonalat festettek fel, amellyel azt is jelképezik, hogy tartósan elválasztják a menetirány szerinti jobb és bal oldalt. 


Lenkefi László reagálásához pedig a következő gondolatokat fűzöm:
A megállás és a forgalmi okból történő megállás közötti különbséget azért is nehéz pontosan értelmezni, mert a forgalmi okból való megállás a jogszabályban nincs definiálva. Ezért sok vizsgabiztos olyan dolgokat magyaráz bele a KRESZ jogszabályba ami talán nem egyezik a jogalkotó szándékával. Emiatt a válaszadásnál és persze a vizsgán is jelentős különbségek vannak.
Az én szabályértelmezésem szerint a 18 forgalmi szituációból a 17-es,és a 18-as megfordulás szabálytalan. A 17-es azért mert gyalogos halad a gyalogos-átkelő helyen, a 18-as pedig azért mert a forgalomszervezők a gyalogos-átkelőhely előtt és után is záróvonalat festettek fel, így azt a gyalogos-átkelőhelyen is folyamatosnak tekintem. Bízom benne, hogy magyarázataim érthetőek.