NAV Tájékoztazó

 


 2020. július 1-jétől változnak az online számlaadat-szolgáltatás szabályai, bővül azon számlák köre, amikről adatot kell szolgáltatni.

 2020.június 30. után kiállított/kibocsátott minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni, ami egy adóalany - egy másik belföldi adóalanynak,

- belföldön teljesített[1] ügyletről  bocsát ki, a számla áthárított áfa tartalmától függetlenül.

2020. július 1-jétől tehát adatot kell szolgáltatni minden számláról, amin bármekkora összegű áthárított áfa szerepel, sőt arról is, ami nem tartalmaz áfát vagy az áfa összegének megállapításához szükséges százalékértéket. Így adatot kell szolgáltatni például:

-          a belföldi fordított adózású,

-          az adómentes ügyletet bizonylatoló,

-          vagy például a különbözet szerinti szabályozás alapján adózó használt cikk értékesítésről kiállított számlákról is.

 Tárgyi adómentesség

2020. július 1-jétől egyes tárgyi adómentes ügyletekről kötelező számlát – illetve a törvényi feltételek fennállásakor nyugtát – kibocsátani. Értelemszerűen az ilyen tárgyi adómentes ügyletekről, például adómentes fogorvosi szolgáltatásról, adómentes ingatlanértékesítésről kibocsátott számlákról is kötelező az adatszolgáltatás.

Továbbra sem kell azonban adatot szolgáltatni az olyan közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes – tárgyi adómentes – ügylet bizonylatáról, amiről az Áfa tv. előírásai szerint elég számlától eltérő egyéb számviteli bizonylatot kibocsátani. Vagyis nem kell adatot szolgáltatatni például az adómentes ingatlan-bérbeadásról kibocsátott bizonylatokról még akkor sem, ha a bérbeadó a bizonylatoláshoz számlanyomtatványt vagy számlázó programot használ.

Kisadózók számlaadat-szolgáltatása

A Katv.[2] szerinti kisadózók gazdasági tevékenységük révén áfaalanyok. Ezért nekik is adatot kell szolgáltatniuk, ha belföldön nyilvántartásba vett áfaalanynak, belföldön teljesített ügyletről állítanak ki számlát, akkor is, ha a jövedelemadózásra a Katv. szerinti szabályokat alkalmazzák.

 Online Számla rendszer            

Az adatszolgáltatáshoz előzetesen regisztrálni kell a NAV Online Számla rendszerében. Az adatszolgáltatási kötelezettség a számla kiállításának módjától független, tehát kötelező a számlaadatokat beküldeni a számlázó programmal kiállított számlákról, és a nyomtatvány felhasználásával kibocsátott, kézi számlákról is. Az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség azonban nem vonatkozik az online pénztárgéppel kibocsátott számlákra.

A     regisztrációra     vonatkozó     bővebb     információ     a     következő     linken     található:

https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol

 Számlázó programok

Az online számlaadat-szolgáltatást számlázó programmal kiállított számlák esetében külön jogszabályban[3] meghatározott elektronikus módon, a programnak kell automatikusan teljesítenie. Ha számlázó programot használ, vagy annak használatát tervezi, biztosítania kell, hogy az a 2020. július 1-jétől hatályos szabályoknak megfelelő adatszolgáltatást teljesíteni tudja.

 Kézi számlák

A nyomtatvány használatával kibocsátott, úgynevezett kézi számlákról is online módon kell adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatást manuális adatrögzítéssel tudja teljesíteni a NAV Online Számla rendszerének erre kijelölt felületén (https://onlineszamla.nav.gov.huà Bejelentkezés à Számlaadat-rögzítés).

2020. július 1-jétől a kézi számlákról főszabály szerint a számla kibocsátását követő négy naptári napon belül kell adatot szolgáltatni. Ettől eltérően az 500 000 forintot elérő vagy azt meghaladó áthárított adót tartalmazó kézi bizonylatokról a számla kibocsátását követő naptári nap végéig kell az adatszolgáltatást teljesíteni.

Segít Önnek az Online Számlázó program! 

Ha eddig kézi számlát használt, de szeretne áttérni számlázó program alkalmazására, vagy az eddig alkalmazott programot szeretné lecserélni, figyelmébe ajánljuk a NAV ingyenes szolgáltatását, az Online Számlázó programot. A program az Online Számla rendszerből, regisztráció után közvetlenül elérhető. A NAV Online Számlázó programja automatikusan teljesíti az adatszolgáltatást, így Önnek a számla kiállítása után egyéb adminisztrációs teendője az adatszolgáltatással kapcsolatban nincs.

Az Online Számlázó programról további információt a NAV honlapján ezen a linken talál: https://nav.gov.hu/data/cms524300/Alapveto_tudnivalok_a_NAV_Online
_Szamlazo_progra
mjanak_alkalmazasahoz.pdf

Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a NAV Online Számlázó programja már mobilapplikáción is elérhető. Az alkalmazás ingyenesen letölthető az Apple App Store és a Google Play áruházaiból, és díjmentesen használható iOS és Android operációs rendszerrel működő okostelefonokon is.

További fontos változás a számlázásban, hogy 2020. július 1-jétől a számlán a termékbeszerző, szolgáltatást igénybevevő belföldi adóalany adószámának első 8 számjegyét az áthárított adó összegétől függetlenül fel kell tüntetni.

 További segítség

Az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség új szabályairól bővebb tájékoztatást és további hasznos információkat a NAV honlapján, a főlapàadóàáltalános forgalmi adó elérési útvonalon található tájékoztatóban olvashat.

 A számlaadat-szolgáltatással kapcsolatos kérdését felteheti a 1819-es telefonszámon vagy írásban a NAV honlapján (www.nav.gov.hu), az alábbi linken elérhető felületen: https://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html.

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal[1] Azt, hogy az ügylet belföldön teljesített-e, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) előírásai alapján kell megállapítani.

[2] A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény.

[3] A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet.