A magyar rendszámokkkal kapcsolatos intézkedések

  1.Intézkedések 1922-ben

 

Magyarországon Országosan 1910-ben vezették be a gépjárművek üzemeltetési feltételeként a rendszám használatát1, majd 12 évre rá 1922-ben a magyar kir. kereskedelemügyi miniszter kiadta a 60.600/1922. és a 61.000/1922. K. M. számú rendeleteit, amelyekben az alábbiakat szabályozta:

Tekintettel az Országban az előző években lezajlott tragikus folyamatokra2,  két rendelet intézkedett az Országban maradt gépjárműállomány felméréséről3 – beleértve az üzemképtelen járműveket is4 – elrendelte, hogy minden forgalmi engedély hatályát veszti 1922. július 31-én. Ezt követően csak a szabályosan bejelentett, rendszámmal és új forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművek vehettek részt a forgalomban.
Az új forgalmi engedély mellett kiadtak minden gépjárműre egy „IGAZOLÓ LAP”-ot5 is. Az 1910-ben bevezetett rendszámok és a velük kapcsolatos szabályozások lényegüket tekintve átélték az 1922-es jogszabály-módosítást, megőrizték az övezeti jellegüket, vagyis, hogy a rendszám betűjele meghatározta azt a körzetet, amelyben a tulajdonos lakóhelye volt. (Budapest jele értelemszerűen „Bp” volt). 1910-ben 12 körzet volt, az első világháború után 8. Más körzetbe költözés esetén rendszámot kellett cserélni. Minden gépjárművön két rendszám elhelyezését írta elő, kivéve az oldalkocsi nélküli motorkerékpárt, amelyen 1910-től 1922-ig csak elől volt rendszám, amely a haladási irányban állt, ezért követelmény volt, hogy mindkét oldalán olvasható legyen (ugyanaz a jelölés). A motorkerékpárok esetében ez az előírás megváltozott, a rendszám 1922-től a motorkerékpárok hátuljára került.

 [1]Budapesten 1901-től már kötelező volt a gépjárműveken a rendszám.

 [2]Nemrégen ért véget az első világháború, a spanyolnátha járvány és az ország Trianoni megcsonkítása

 [3]Gyakorlatilag egy leltárt kellett készíteni a lecsökkent területű országban maradt járművekről a túlélő, illetőleg új tulajdonosokkal.

 [4]Minden járművet be kellett jelenteni, a mozgásképteleneket is, valamint azokat is, amelyek csak tárolás céljából voltak valakinek az ingatlanján.

 [5] Az „IGAZOLÓ LAP” egy olyan okmány volt amely a forgalmi engedély adatainak mintegy 10 %-át tartalmazta, ezért máig nem derült ki, hogy mi szükség volt rá. Ennek ellenére csak   1958-ban sikerült megszüntetni.

 [6]Elérhető a Magyar Közlöny 2021. évi 100. számában.

 2. Intézkedések 2022-ben

 Az idei évben bevezetendő intézkedést az tette szükségessé, hogy már évek óta figyelték az ország gépjárműállományának alakulását, ami 2021-re meghaladta a 3,9 milliót, és a tendencia alapján tudható volt, hogy a rendszámok a jelenlegi szisztémával már nem adhatók ki, nem oldható meg a három betű-három szám szisztémával. Ezért a 303/2021. (VI.1.) Korm. számú rendelettel előírták, hogy 2022. július 1-től kiadandó rendszámok négy betűt és három számot fognak tartalmazni. A teljesség igénye nélkül néhány példát bemutatunk az új rendszámok kialakítását és a betűjelzésekben rejlő tartalmakat illetően.
A többféle kialakítás azért szükséges, mert a négy betű és három szám mellett a Magyar Köztársaság címerének és az Európai Unió jelzésének is helyet szükséges biztosítani, ami nem minden járművön oldható meg egységes táblaformával.
Az új rendszámok bevezetése több szakterület esetében lehetővé teszi a tevékenység felismerését a rendszám alapján: mentők (MA), rendőrség (RA), honvédség (HA), taxi (TX), diplomácia (CD), NAV (NA) de az Oldtimer (OT) járművek esetében is. Természetesen megjelenik a rendszámtábla színében továbbra is a fokozott környezetbarát jármű megjelölése is (zöld alapszín)

 

  A rendszámtáblán belül a jelzések elhelyezése is változó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 A különleges rendszámtáblák:

 

 Továbbra is lesz lehetőség egyéni rendszámtáblára, amelyen legalább egy, és legfeljebb hat betű legyen és számokkal egészüljön ki hétre a   betűk és számok összege.

 

 Az eddigi „E” „M” „P” „SP” és „Z” betűjelű rendszámtáblák helyett – szintén felmenő rendszerben - „I” (ideiglenes) betűjeleket adnak ki.

 

 Megváltozik a betűk (és számok) típusa is, az alábbi karakterek használatával:

 

 Ezek a karakterek a rendszám esetleges roncsolódása esetén megkönnyítik az eredeti jelzés felismerését.

 (Kopiás András)