AVOSZ hírek, további fejlemények...

 


Kedves Kollégák!

A KTI meghívta az Autósiskolák Vezetőinek Országos Szervezetét arra az április 17-én rendezendő kerekasztal megbeszélésre, ahol a járművezető-képzéssel összefüggő szabályozás áttekintése és felülvizsgálata lesz a téma. A kidolgozandó projekt címe: a Humán tényező fejlesztése, különös tekintettel a vezetői jogosultság személyi feltételei, a vezetői engedély megszerzése feltételrendszerének vizsgálata, közlekedésre felkészítés fejlesztése.

 Az AVOSZ szándéka, hogy minél szélesebb körben össze gyűjtse a szakmai véleményeket, melyeket továbbítani tud ebben a munkafolyamatban. Emiatt a konstruktív javaslatokat írásban várjuk az avoszelnokseg@gmail.com címre 04.15-ig. Ezeket a felterjesztés előtt átolvassuk és amennyiben támogathatónak tartjuk, ezen a KTI-s megbeszélésen kihangosítjuk őket. Amennyiben fontosnak gondoljátok, hogy az ilyen és ehhez hasonló eseményeken a szakmánk képviselve legyen, vagy szeretnétek részt venni a közös munkában ti is, szívesen látunk benneteket tagjaink között! (www.avosz.hu)

 Üdvözlettel: Papp Endre AVOSZ Elnökségi Tag


 

Korábbi hírek:

 Kedves AVOSZ tagok! Az utóbbi napok legfontosabb hírét szeretném veletek megosztani.

Dr. Hatala József, a Magyar Autóklub elnöke a Belügyminisztériumba hívott meg Január 31-én, hogy a Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével megtartott első megbeszélésen a középiskolások és szakképzésben résztvevők államilag támogatott "B" kategóriás jogosítvány megszerzésének részleteiről egyeztessünk. A megbeszélésen mintegy 10 fő vett részt a közoktatás, a szakképzés, a rendőrség és a járművezető képzés képviseletében. Az AVOSZ tagok közül Kanev Lászlóval ketten voltunk jelen. A belügyminiszter bevezetőjében elmondta, hogy a kormány a Belügyminisztériumot bízta meg e program kidolgozásával. Elsőként számba vették a jogszabályi környezettel és a finanszírozással kapcsolatos problémákat.

A KTI tájékoztatása alapján ismertette, hogy nálunk egy évben kb. 100-110 ezer fő szerez "B" kategóriás vezetői engedélyt, amiből nagyjából 30 ezren tartoznak a program célcsoportjába. Előzetes becsléseik szerint a program hatására a főleg 17-19 éves kor közötti fiatalok száma 70-80 ezer főre duzzadna, amivel így a teljes éves képzési igény 140-150 ezer főre nőne. Kiderült, hogy a program biztosan nem lesz a NAT része, hiszen a törvény szövegében is benne van, hogy választható alternatíváról van szó, tehát nem kötelező a részvétel.

Javaslatunkra, hogy a képzési és vizsgáztatási kapacitásokat figyelembe véve, a megnövekedett létszám okozta nyomás enyhítésére és a várakozási idő csökkentésére vizsgáljuk meg a program időbeli korlátait, azt a megoldást látták kivitelezhetőnek, hogy az iskola befejezését követően még egy évig részt vehessenek a tanulók a programban, így szét lehet húzni időben a képzést akár több, mint 2 évre is. Az elméleti és gyakorlati vizsgák tekintetében maximum egy pótvizsgát finanszírozna az állam, az átlagos képzési óraszámokkal kapcsolatban szintén a KTI kimutatása alapján azt mondta miniszter, hogy országosan 47 óra kell a sikeres forgalmi vizsgához.

Az elméleti képzés kapcsán szóba került, hogy létezik ugyan internetes távoktatási anyag, de Kanev László az elméleti képzéssel kapcsolatban a blended-learning képzési formát javasolta, mint leghatékonyabb módszert a gyakorlati képzés megalapozásához.

Felkai László államtitkár szerint biztos, hogy szükség lesz közbeszerzésre a program lebonyolítása kapcsán, de a szakképzési centrumok bevonásával leegyszerűsíthető lenne a folyamat. Szerinte törekedni kell arra, hogy minél kevesebb jogszabály megváltoztatásával lehessen lebonyolítani a programot.

A teljes támogatási összeg Pintér Sándor belügyminiszter szerint kb. 100-110 milliárd forint lesz. Maruzsa Zoltán államtitkár arról tájékoztatott, hogy a Diákhitel Központ vezetőjével egyeztetett, akik szívesen részt vennének a programban, így a tanulók számára az előfinanszírozás lehetősége megvalósulna, de a hitelt vissza kellene fizetnie mindenkinek, ha nem szerzi meg a vezetői engedélyt a program keretében. Peredi Péter a FUVOSZ képviseletében elmondta, hogy a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot is szükségesnek tartana, mint bemeneti követelményt, ezzel kapcsolatban a belügyminiszter felvetette, hogy a rendkívüli PÁV vizsgálat történhetne akár 2-3 sikertelen forgalmi vizsgát követően is.

A gyakorlati oktatói és vizsgáztatási kapacitás korlátok javítása kapcsán elhangzott, hogy az alig 200 ill. 100 órás szaktanfolyamot könnyedén el lehet végezni akár fél év alatt is, - erre elmondtam, hogy jelenleg a KTI egy év alatt képes a szakoktatók és a vizsgabiztosok kiképzésére. Javasoltam, hogy a képzési rendeletben már most is meglévő, a "B" kategóriás szimulátorok használatának a lehetőségét is megfontolni.

A nagyjából egy óra hosszú megbeszélés azzal ért véget, hogy a szakmai javaslatainkat írásban juttassuk el a minisztériumba, hogy a következő kormányülésen már a kormány elé lehessen azokat terjeszteni.

 Az Autósiskolák Vezetőinek Országos Szervezete szakmai javaslatokat fogalmazott meg a középiskolások és a szakképzésben résztvevők számára államilag támogatott “B” kategóriás vezetői engedélyének megszerzésére irányuló programhoz

 Üdvözöljük azt a kormányzati elképzelést, mely a fiatalok számára megkönnyíti a jogosítvány megszerzését. A program előkészítésében szívesen részt veszünk, és szakmai javaslatainkkal is szeretnénk hozzájárulni annak sikeres lebonyolításához.

Képzési és vizsgáztatási korlátok: 

A program indulásakor a minisztérium előterjesztése szerint a korábbi létszám nagyjából 150 %-a fog megjelenni képzési és vizsgáztatási igénnyel, ezért várhatóan a jelenlegi szakoktatói és vizsgabiztosi állomány megfeszített munkája mellett is sorban állás fog kialakulni. Jó ötletnek tartjuk a képzés időkeretének a középiskola befejezését követő egy évig történő meghosszabbítását, mert így a terhelés várhatóan jobban eloszlik.

Finanszírozás:

Támogatjuk a Diákhitel Központ bevonását a programba, így a képzési költség csak sikeres teljesítés után terheli a költségvetést és vélhetően a tanulóvezetőket (illetve szüleiket) megfontolásra készteti, hogy sikertelenség esetén a hitelt vissza kell fizetni. 

Az elméleti tanfolyam és a gyakorlati óradíjak meghatározásakor javasoljuk figyelembe venni a  KAV év elején megjelent 1/2024. (I.19.) számú Ügyvezetői szabályzatban az utánképzés I. és utánképzés II. programra államilag meghatározott számítást.

A képzési óraszámok tekintetében javasoljuk, hogy az állami támogatás ne csak a minimálisan kötelező óraszámra vonatkozzon, hanem legalább a korábbi évek átlagos óraszámát vegye alapul vagy egyéni képzési szükséglet alapján legyen meghatározva. Így elkerülhető lenne az a helyzet, hogy a képzés azért szakad félbe, mert a tanuló (vagy szülei) nem tudják saját erőből tovább finanszírozni a megkezdett képzést.

Bemeneti követelmények:

A megbeszélésen elhangzott, hogy a pszichológiai alkalmasságot is célszerű lenne vizsgálni a tanfolyam megkezdése előtt. Ezt mi támogatandó felvetésnek tartjuk, nem csak a programban résztvevő tanulók számára, hanem minden jelölt esetén, de ennek megvalósíthatóságával és módszertani vonatkozásával kapcsolatban javasoljuk az egyeztetést a KAV illetékeseivel.

Elméleti képzés:

Mivel a program célcsoportja döntően a fiatal korosztály (16-19 évesek), ezért különösen fontosnak tartjuk a biztonságos közlekedésre nevelés fontosságát az ismeretek átadásán túl.

Ezért az elérhető zárt internetes távoktatási formát (ami az elméleti vizsgára kiválóan felkészíti a tanulót), javasoljuk kiegészíteni szakoktatói tantermi oktatással, amire a képzőszerveknél vagy a szakképzési centrumokban biztosítottak a feltételek. Ez a korszerű blended learning (kevert) oktatási forma hatékonyabban képes a megfelelő közlekedési szemlélet- és attitűdformálásra. Mivel várhatóan a tanfolyamok létszáma magas lesz, így a költségek mérsékeltek maradnak és a gyakorlati képzési óraszám is csökkenthető ennek a módszernek köszönhetően.

Szimulátor alkalmazása:

Jelenleg is tartalmazza a 24/2005 GKM rendelet a “B” kategóriás tanfolyamokon a vezetéstechnikai szimulátorok alkalmazásának a lehetőségét. Jelenleg azonban nem jellemző ezek használata, mert az ÉKM még nem adott ki hozzá új tantervet és nem írt ki akkreditációs pályázatot. Ha ezt a program indulása előtt a minisztérium meg tudja oldani, a képzőszervek saját költségükre tudnának ilyen korszerű oktatási eszközöket vásárolni, amivel olcsóbban és hatékonyabban lehetne a képzést folytatni és enyhítene az szakoktatók megnövekedett munkaterhelésén is.

Gyakorlati képzés:

A képzési folyamatnak a tanfolyam a legfontosabb, leghosszabb, legköltségesebb része. Ez csak szakoktató jelenlétében és csak a sikeres elméleti vizsga után kezdhető el és folytatható.

Problémát jelent, hogy a tanulók csak iskolaidőn kívül tudnak oktatáson részt venni, emiatt is szükségesnek látjuk, hogy az iskola befejezését követően is folytatódjon a program, mert így akár iskolaidőben is (rugalmas munkaidő esetén) történhet az oktatás, ami nem jelent hiányzást az iskolából és a szakoktatók munkaideje is jobban ki lenne használva.

Javasoljuk továbbá, hogy a gyakorlati oktatásban résztvevő képzőszervek a képzési centrumokkal szerződjenek, így nem kell minden képzőszervnek részt vennie közbeszerzésen, ami az adminisztrációs terheket növelné. A gyakorlati oktatáshoz a névjegyzékben szereplő képzőszervek a személyi és tárgyi feltételeket biztosítják, de várhatóan a megnövekedett képzési igénynek csak úgy tudnak megfelelni, hogy a tanulók számára várakozási idő fog kialakulni a gyakorlati képzés megkezdése előtt.

A szakoktatók és vizsgabiztosok képzését jelenleg a KTI végezheti. Szakoktatói tanfolyamokat évente indít, de ezeknek a szaktanfolyamoknak a hossza nagyjából egy év és a kiképzett szakoktatóknak szükséges néhány év munkatapasztalat, munkájuk korrekt elvégzéséhez. Ezért az AVOSZ nem támogatja, hogy a program miatt gyorsított tanfolyamon képezzenek szakoktatókat.
Várom a hozzászólásaitokat!

 Papp Endre AVOSZ elnök


 Az AVOSZ szervezete 2024. január 15- én tartotta meg korább taggyűlését, összesen 30 autósiskola képviseltette magát. A helyszínt ezúttal Füredi András tagtársunk biztosította, így lehetőségünk volt a Füredi Kft, Kecskeméti képzőszerv életébe is betekinteni.

Első napirendként köszöntöttük az új belépőket: Halasi ATI Kft., Márki Jogsi Felnőttképzési Kft., Autobox Hungary Kft., és a Waberer's Zrt. Gyarapodunk tehát, jelenleg már 53 képzőszerv tagja az AVOSZ szervezetének.

Meghívott vendégünk volt Dr. Szőcs Károly, aki tájékoztató előadását az E-Educatio és a Webjogsi képviseletében tartotta. Részletesen hallottunk az eTitán ügyviteli rendszeréről és a minőségirányítási rendszerről, továbbá az új interfész kapcsolat létrehozásának, az e-learning tananyagok bevezetésének tervezett menetéről is.
Az AVOSZ egyébként szándékozik összegyűjteni, hogy az iskolavezetők szerint, még milyen tananyagra lenne szüksége a szakmának, amit természetesen továbbítunk majd az E-Educatio számára.  

Taggyűlésünk napirendjeinek sorában megszavaztuk, hogy a szervezet egyre bővülő tennivalói miatt ügyintézőt is foglalkoztatunk.
Papp Endre elnök azt is felvetette, hogy a szervezet fontolja meg saját képzési engedély megszerzését, éppen az akkreditációs ügyek intézése céljából.
A soron következő minisztériumi találkozásunk 2024. január második felében lesz, ahol újra felhozzuk  majd az ”Ingyen jogsi” témáját, amiről tájékoztatjuk szervezetünk tagjait is.
A  vizsgahelyszín üzemeltetéssel  kapcsolatos problémát továbbra is napirenden tartjuk, sőt e téma gondozására külön felelőst is választottunk.
Ugyancsak javaslatot dolgozunk ki arra vonatkozóan, hogy a kétévente megszervezésre kerülő szakoktatói, iskolavezetői, vizsgabiztosi továbbképzés záróteszttel történő elvégzésével igazolható legyen működési tevékenységünk, - hasonlóan a vizsga nélküli GKI továbbképzéshez.

Gépkezelő témakörben szeretnénk egy olyan szakmai csoportot létrehozni, akik összegyűjtik az előző évek tapasztalatait, majd a később szándékunkban áll ide -vendégként - a KAV munkatársat is meghívni.
Papp Endre elnök a tagok figyelmébe ajánlotta a Közúti Elektromos Jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak (RRF-10.10.1-24) elnevezésű programot, melynek keretén belül támogatással vásárolható majd elektromos autó.

(Feljegyezte Pálné Péter Eszter)

 Autósiskolák Vezetőinek

  Országos Szervezete

     http://avosz.hu