Továbbra is a Mesterséges Intelligenciáról

 „Akár akarjuk akár nem az MI az egész emberiségre hatással lesz” fogalmazott Thomas Prenner a „Futurezone” Online-Platformon.  Majd idézi a Stanford-Kutató Roy Amara, elemzésének rezüméjét: „Hajlamosak vagyunk az új technológiák kihatását rövidtávon túlbecsülni és hosszútávon alábecsülni.” (R Amara a 60-as években a technológia várható fejlődésével kapcsolatban végzett fontos kutatásokat.) És lám a Mesterséges Intelligencia ma már át is vette a vezető szerepet, drámai gyorsasággal fejlődik. Stanford professzor a napokban megdöbbentő hasonlatot hozott: „az MI jelentősége akkora, mint annak idején az elektromosság bevezetése volt.”

És kezdjük mindjárt egy fantasztikus kutatási eredménnyel, amelyet Osztrák kutatók értek el Bécsben. KI (Künstliche Intelligenz) knackt „zweiten Code des Lebens“ (A mesterséges Intelligencia feltörte az élet „második” kódját) - címmel jelent meg a kutatást összefoglaló jelentés. Még annak idején Richard Dawkins a világhírű darwinista mikrobiológus vetette fel a következő problémát: A DNS reprodukciója egy rendkívül bonyolult folyamat, amelyet többszörös ellenőrzés és korrekció követ. Tehát az osztódás után a DNS pontosan az eredeti állapotot adja tovább. Hogyan lehetséges akkor, hogy a megtermékenyítés után néhány osztódás még abszolut következetesen tartja az eredeti sejt állapotát, de aztán elkezdődik egy megfoghatatlan deviáció, a különböző szervek elkezdenek saját utukon fejlődni. Ezt a folyamatot Dawkins olyan bonyolultnak nevezte, hogy szerinte csak több száz év múlva fogják kideríteni mi az oka, mozgatórugója ennek a fenoménnek.  A Mesterséges Intelligencia pedig hihetetlenül gyorsan választ adott Dawkins problémájára is. A sejtekben, jóllehet azonos gének vannak, de ezek a gének a különböző szervekben másképpen aktiválódnak. Ennek az oka az úgynevezett „Enhancer” az Osztrákok ezt „Schalternek” vagyis „kapcsolónak” nevezik. Ezt pedig az élet „második kódjának” tartják. Szóval a DNS nem csak azt határozza meg, hogy milyen proteineket (fehérjéket) és milyen célból kell előállítani, hanem azt is, hogy hova és mikor. A Schaltert egy hintergrund steuerungnak, vagyis háttérszabályozásnak lehet nevezni. Egyszóval a mikrobiológia több száz évet nyert az MI-vel. (Azt is mondják ez a téma Nobel díj gyanús!)

 Nézzük tehát a Mesterséges Intelligencia fő területeit:

A ChatGPT (ez egy MI segítségével kifejlesztett Online-Platform, amelyet komputerrel, okos telefonnal fel lehet hívni és kérdéseket feltenni, képes pl. házifeladatokat is megoldani. (Ez Németországban az MI érettségit kiváló eredménnyel abszolválta!) Nemsokára a különböző munkahelyekre is be fog kerülni, úgy hogy bizonyos munkákat már önállóan fog ellátni.

 Milyen témákban, területeken áll ez a ChatGPT -program a rendelkezésre?

 A képzésben: a ChatGPT különböző témákban felmerülő kérdésekre ad választ, mint matematikai számítások, komplex feladatok megoldása különböző szaktémákban.

Vevőkör-szervíz: itt is a gyakran a felmerülő kérdésekre válaszol.

Software-fejlesztés: a  ChatGPT segít a hibakutatásban, a különböző programnyelvek érthetővé tételében és a technikai problemák leküzdésében.

Egészségügy: a  ChatGPT a egészségügyi szakemberek számára is segítséget nyújt, jelesül a szimptómák segítségével a betegségek felismerésétöl a betegség kezeléséig. Elkészíti a beteglapokat és válaszokat ad az általános egészségi kérdésekre. Külön ki kell emelni, hogy képes a rákbetegségeket is korai stádiumában felismerni.

Írók kreatív támogatása: szak és szépirodalmi írókat új ideákkal, ötletekkel támogat, dialógokat old meg ötletesen, és ami csodálatos: karaktereket fejleszt ki a szereplők számára.

Jogrendszer: jogi kérdésekben tanácsot ad, segít a dokumentumok elkészítésében.

Pénzügyi kérdésekben is tanácsokat ad, modelleket állít fel.

Marketing: elkészíti a termékek információit, a piac várható alakulását figyelembe véve tanácsokat ad a terjesztés kedvező lehetőségeiről.

Az MI-Modell Gemini, amelyet a Google nemrég mutatott be, az MI-Programok a Multimédia témakörben videókat készít, gombnyomásra!
A kutatók már most számolnak azzal, hogy ezt a rendszert Deepfakes előállítására is használhatják, amivel a hamisított propagandát (az ún. Fake News-t) a reális politikusok „szájába” adják, és ezzel a politikát is hamis irányba terelhetik,- a választások eredményét befolyásolhatják. Attól tartanak, hogy már ebben az évben megkezdődhet a folyamat, hisz idén világszerte 4 milliárd ember fog szavazni.

 További hihetetlen és váratlan megoldások az MI köréből:

A  NATURE, vagyis a világ legelismertebb tudományos folyóirata a - „Mathematical discoveries from program search with large language models” (vagyis magyarul: A matematikai felfedezések a programkeresések a nagy nyelvi modellek segítségével”) - címmel közölte a következő meglepő cikket: Egy eddig kezelhetetlen matematikai probléma megoldására „szabadították” rá a Goggle FunSearch MI-szisztémát. (FunSearch egy rövidítés: funktion-search: vagyis „funkcionális keresés”-ből származik.

 

 Az eredmény itt meglepte a kutatókat: az MI úgy oldotta meg a feladatot, hogy saját maga teljesen új megoldást talált, amely nem is szerepelt a beadott tréning-adatok között. Ellentétben a legtöbb Computer kereső programmal, a FunSearch nem a megoldást keresi, hanem azt, hogy a problemát milyen módon lehet megoldani.

Az új MI helyettesíti már a hagyományos időjárásmodelleket, úgy hogy a költségeket drasztikus mértékben lecsökkenti.

 

Pl. a Google DeepMind nemcsak a meteorológusokat lepte meg, hanem a laikusokat is. A rendszer képes 10 napra korrekt előrejelzést adni. Mégpedig úgy, hogy hatékonyságban felülmúlja a legjobb hagyományos modelleket. Erről a „Science” tudományos folyóirat számolt be. (A szakértők szerint a NATURE után ez a második legfontosabb tudományos szaklap. Szerintük az Európai Centrum időjárás előrejelzését a  GraphCast az esetek 90 %-ban, a hőmérséklet, széljárás, csapadék vonatkozásában, pontosabb előrejelzést ad, mint a klasszikus modellek.  Sőt a trópikus forgószelek megjelenését is hamarabb jelzi.

Még egy, szerintem már ijesztő próbálkozás, amely arra irányul, hogy TUDATOT is tulajdonítsanak az MI-nek. A „heise-online” a következő címmel jelentette be ezt a próbálkozást: „Anzeichen von Bewusstsein bei ChatGPT und Co?” „A TUDAT jelei a ChatGPT und Co.-nál? Egy interdiszciplináris kutatócsoport felállított egy listát a TUDAT fontosabb tulajdonságairól, amelyek az MI rendszereknél is fellelhetők.

 

 A tudatnak 14 indikátorát jegyezték fel, amelyekből az aktuális MI-Modellek mint pl. GPT-3, Palm-E vagy AdA néhányat már tartalmaznak. A kutatók optimista kijelentése alapján feltételezik, hogy a meglévő technikák képesek lesznek a tudat néhány, vagy talán az összes feltételének megvalósítására. A cikk további részében azért mégis pontosítottak a kutatók: „Ez nem jelenti azt, hogy a jelenlegi MI-rendszerek Tudattal fognak rendelkezni. Mégis minden jel arra mutat, a tudatos MI létrehozása a közeli jövőben lehetséges lesz.
(A szerző megjegyzése: először persze meg kellene határozni mi is a TUDAT? Még ez nem sikerült! A tudat merkmáljai, - tehát jellemző tulajdonságai, ami alapján fel lehet ismerni valamit, - nem azonosak a tudattal. A tudat nemcsak az analitikus intelligenciából áll, amit az MI képvisel, hanem a kreativitásból, érzelmekből és akaratból is. Ezeket az MI csak szimulálni tudná).
Akkor nézzünk egy valamivel megnyugtatóbb témát. Hogyan érintheti mindez az autósiskolákat? A korábbi, németországi Fahrlererkongress cikkünkben is szó volt már erről. Idézem Herr Dahmen előadó javaslatát: „Igen is, profitálhatnak az oktatók az MI bevetésével. Itt éppen a kapcsolatrendszer kiépítése és ápolása a siker alapja. A Mesterséges Intelligencia bevonása az autósiskolák munkájába az iskolák terhelését nagymértékben csökkentené, főleg a vevőszolgálatot és az adminisztratív kötelmeket. Éppen ezért Herr Dahmen az autósiskolákat újólag is figyelmeztette, minél előbb kezdjenek az MI-vel foglalkozni, mielőtt még lekésik a csatlakozást és lemaradnak.” 
Szóval az Autósiskoláknak mégsem a cápát kell meglovagolni, hanem a Mesterséges Intelligenciát.

Bleib Gesund - Fahr vorsichtig

Georg Gáti

 https://futurezone.at/meinung/kuenstliche-intelligenz-geht-uns-alle-an-kommentar-thomas-prenner/402728524

https://futurezone.at/author/thomas.prennerhttps://www.melibo.de/blog/chatgpt-im-rampenlicht-wie-eine-ki-unsere-gesprache-revolutioniert?keyword=was%20ist%20chatgpt&device=c&network=s&gclid=EAIaIQobChMIg5S83vDIgwMVCJaDBx1Pag8EEAAYAiAAEgJ1aPD_BwE

 https://science.orf.at/stories/3222585/

 https://www.fahrschule-online.de/mediathek/9-deutscher-fahrlehrerkongress-2023-ausstellung-3455249

https://winfuture.de/news,140164.html#:~:text=Künstliche%20Intelligenz-,Google%20Deep%20Mind%20hat%20ein%20ungelöstes%20Problem%20der%20Mathematik%20geknackt,ihrem%20Trainings-Material%20enthalten%20sind.

https://www.nature.com/articles/s41586-023-06924-6

https://www.n-tv.de/wissen/Neue-KI-schlaegt-herkoemmliche-Wettermodelle-article24555201.html