MHSZ: A LEGRÉGIBB, A LEGIDŐSEBB TANERŐK

 


 

A katonai gépjárművezető-képzés szinte egyidős az automobilizmussal, kezdetei legalább száz éves múltba vezetnek vissza bennünket. Izgalmas története még feldolgozásra vár. Ezen belül az MHSZ tevékenysége is már 70 éves, hiszen 1948-ban alakult jogelőd szervezete, először a motoros képzéssel, a motoros klubokkal indult, 1954-ben már 3000 sorköteles fiatalt képeztek ki. 1967-ben váltottak az MHS-ről MHSZ névre, ami azt jelentette, hogy 1975-ben már 46 000 személygépkocsi-vezető kapott náluk jogosítványt. Létrehozták kirendeltségeik hálózatát, az ország 139 városában és nagyközségében működtek. A rendszerváltás után 1990-ben jött létre a nonprofit Kulturált Közlekedésért Alapítvány szervezete, melynek megyei gépjárművezető-képző Kft. iskolái tovább folytatták a nagy múltú képzési tevékenységet.
2011ben a Kulturált Közlekedésért Alapítvány kormányzati képviselete megváltozott.
Ami tény, az MHSZ hetven éves közlekedésbiztonsági, közlekedésre nevelési tevékenysége megkerülhetetlen, gépjárművezető-képző iskolái, a sorköteles képzés, a gépjárműbarát szakkörök évtizedeken át működtek, szakmai hagyományai élnek. Itt vannak még közöttünk a legrégibb, a legidősebb MHSZ-es kollégák is, a kiváló Tanerők! Nyolcvan évesek, vagy még idősebbek! Nagyszerű közlekedési szakemberek, nemcsak koruk, színes életútjuk is tiszteletre méltó. Csak felvillantjuk őket: nagyok voltak, minden igaz volt, minden úgy volt...

 


 

 

 

Lauter László 91 éves. Talán a legidősebb MHSZ-es tanár, rendkívüli szakmai pályafutás. Az MHS jogelődje a Magyar Szabadságharcos Szövetség szervezetében kezdett még 1949-ben. Bentlakásos járművezetői tanfolyamokon elméleti és gyakorlati oktató, később hivatásos katonatisztként a katonai felsőoktatás tanára. 1956-tól az Autóközlekedési Tanintézet Baross utcai központjában tanít, 1963-tól 14 éven át vezette az MHSZ Budapesti iskoláját. Ezt követően a Budapesti Közlekedési Vállalat MHSZ klubjainak honvédelmi nevelő munkáját irányította egészen nyugállományba vonulásáig. Huszonnyolc éven át vizsgabiztos, 2008-ban Moharos díjjal tüntették ki.


 

Seres János 89 éves. Tanulmányait befejezve a hadsereg hivatásos tisztjeként a katonai felsőoktatás tanára.1957-ben vezényelték a Magyar Honvédelmi Sportszövetséghez, évekig vezette az európai hírű Központi MHS Motoros Klubot. Később az MHSZ Országos Központ egyik vezetőjeként irányította a járművezető-képzés és vizsgáztatás reformjának megvalósítását, megalkotta a felnövekvő generációk közlekedésre nevelését szolgáló gépjárműbarát szakköri rendszert, kidolgozta az MHSZ személy-gépjárművezetők képzésére vonatkozó intézkedéseket. Népszerű tankönyvek szerzője, 2008-ban Moharos díjat kapott, pályafutása végén egy évtizedig vezette az MHSZ budapesti iskoláját. Nyugállományú ezredesként 22 éven át tagja, majd elnöke volt a Kulturált Közlekedésért Alapítvány Kuratóriumának

 


 

   

 

Horváth Mátyás 82 éves. Tanulmányait befejezve gépjárműtechnika szakos hivatásos tisztként kezdi szolgálatát Nyíregyházán és Mezőtúron, ahol oktatói feladatokat is ellátott. 1977-ben az MHSZ Békés Megyei szervezetéhez vezényelték, itt műszaki mesteroktató, 1988-tól iskolavezető és vizsgabiztos. Az MHSZ átalakulást követően Békéscsabán a Defenzív Kft. igazgatója, munkáját mindig nagy szorgalommal, hozzáértéssel, lelkiismeretesen végezte, állami és szakmai kitüntetései igazolják ezt. Jelenleg nyugállományú alezredesként kíséri figyelemmel a járművezető-képző szakma fejleményeit


   

 

Vendrei Ottó 83 éves. Tanulmányait befejezve 1957-ben harckocsi technikai szakon, hivatásos tisztként kezdte pályafutását. Verpeléten szolgált, időközben gépjármű technikai szakon szerzett mérnöki diplomát. 1969-től 1971-ig a Honvédelmi Minisztériumban szolgált, innen az MHSZ Országos Központjába vezényelték, a járművezetők képzését irányító osztály munkatársának, később osztályvezető helyettes. 1990-ben alezredesként vonult nyugállományba, de  munkáját a Kulturált Közlekedésért Alapítványnál még egy évtizedig folytatta, 2009-ben Moharos Díjban részesült.


   

 

Téczely Árpád 80 éves. 1958-ban az MHS-nél szerzett vezetői engedélyt, 1968-tól már oktatóként dolgozik, 1969-től mesteroktató, később vizsgabiztos. A Komárom Megyei Baleset-megelőzési Bizottság tagja, a TIT állandó előadója és a helyi Árpád Gimnázium óraadó tanára. 1982-ben nevezték ki az MHSZ Komárom megyei iskolavezetőjévé, majd az átalakulás után a Mobilitás Kft. igazgatója. A honvédelmi nevelés területén végzett munkájának elismeréséül, a hadsereg hivatásos állományú tisztjeként, többször előléptették, ma nyugállományú őrnagyként figyeli a hazai járművezető-képzés alakulását. Közlekedésre nevelési tevékenységéért Spitzer Ferenc díjjal és Moharos díjjal tüntették ki.


   

 

Riba János 80 éves. Még az MHS szervezeténél, 1958-ban szerzett vezetői engedélyt, sorkatonaként gépkocsivezető, leszerelés után autóbuszvezető, később mentő gépkocsivezető, illetve mentőtiszt. 1963-tól már az MHS másodállású, majd főállású oktatója. Az MHSZ szervezetének átalakulása után a Mobilitás Kft-nél Esztergomban folytatja munkáját, nyugállományba vonulása után egyéni vállalkozóként is oktatott. Több mint fél évszázados közlekedésre nevelési tevékenysége példa értékű, számos szakmai elismerésben részesült.

 


 

 

Csór Károly 80 éves. 1973-ban az MHSZ Baranya Megyei Iskolájánál kezdte pályafutását. Elméleti és gyakorlati oktató, majd kiképzésvezető, hozzá vizsgabiztosi képesítéssel. A rendszerváltozás idején már az iskola vezetője. Az MHSZ átalakulását követően a Baranya Kft. igazgatója. Szakszerűen, mindig eredményesen irányította ezt a képzőszervet, mely saját erejéből vásárolt ingatlant Pécsett, ahol korszerű nagy iskolát alakított ki. 2009-ben az elsők között vehette át a Moharos Díjat.


Vannak még, élnek még MHSZ-es Tanerők!

 Folyt köv.