Helyes válaszok 2020/3-as számunk tesztkérdéseire

 


Válaszolnak a tesztkérdések szerzői, az E-Educatio Zrt. szakemberei


1. A jelzőtárcsán kívül milyen egyéb eszközzel adhat jelzést a polgárőr?

a) Fehér fényű lámpával.
b) 
Piros fényű lámpával.
c) 
A polgárőr nem adhat semmilyen jelzést.
d) 
Sárga, villogó fényű lámpával.
e).
Forgalomirányító bottal.

 

Helyes a b) válasz. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 7. § (1) bekezdés értelmében, „A jelzőőr vagy a polgárőr jelzőtárcsával vagy - feltartott, vagy vasúti átjárónál az úttesten állványra helyezett - piros fényű lámpával adott jelzésére meg kell állni.”


2. A körforgalomban egy olyan villamospályát keresztez, amelyen egy villamos hajt be a körforgalomba. Mikor jár el szabályosan?

a) Ha elhalad a villamos előtt, mivel a körforgalomba behajtó villamos köteles elsőbbséget adni.
b) 
Ha elsőbbséget ad a körforgalmat keresztező villamos részére
c) Ha a kölcsönös udvariasság alapján megegyeznek az áthaladási sorrendben.

 

Helyes a b) válasz. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 28. § (2) d) pontja értelmében, „A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben körforgalomban haladó járművel a körforgalmat keresztező villamos részére.”


3. Szabad-e erős ködben vagy sűrű hóesésben álló járművön – a forgalmi okból megálló járművet kivéve – ködfényszórót használni?

a) Igen.
b) 
Igen, ha a többi közlekedőt nem vakítja el.
c) Nem.

 

Helyes a c) válasz. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 45. § (2) bekezdés értelmében, „Álló járművön - a forgalmi okból megálló járművet kivéve - tompított fényszórót csak erős ködben vagy sűrű hóesésben szabad használni; távolsági fényszórót, ködfényszórót használni tilos.”


4. Egyéb jelzés hiányában mekkora sebességgel szabad közlekedni segédmotoros kerékpárral lakott területen?

a) Legfeljebb 40 km/h sebességgel.
b) 
Legfeljebb 50 km/h sebességgel.
c) Legfeljebb 30 km/h sebességgel.

 

Helyes az a) válasz. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 26. § (1) bekezdés  d) pontja értelmében, „Az egyes járművekkel - ha e rendelet másként nem rendelkezik - legfeljebb a következő sebességgel szabad közlekedni: teherszállításra kialakított motoros triciklivel, elromlott járművet vontató gépjárművel, segédmotoros kerékpárral, lakott területen kerékpárral, 40 km/óra”


5. Szabad-e autóútról út menti ingatlanra behajtani?

a) Igen, de csak segédmotoros kerékpárral.
b) 
Nem.
c) 
Csak motorkerékpárral.

 

Helyes a b) válasz. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 37. § (3) bekezdés értelmében, „Tilos autópályára és autóútra útmenti ingatlanról, valamint útnak nem minősülő más területről ráhajtani, illetőleg oda behajtani”


6. Milyen sebességgel közlekedhetnek a járművek a jelzőtáblával jelzett területen?

a) Legfeljebb 10 km/h sebességgel, de csak a kiegészítő táblán jelzett időszakon kívül, célforgalomban.
b) 
Legfeljebb 5 km/h sebességgel, de csak a kiegészítő táblán jelzett időszakon kívül, célforgalomban.
c) Legfeljebb 20 km/h sebességgel, de csak a kiegészítő táblán jelzett időszakon kívül, célforgalomban.

 

Helyes a c) válasz. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 39/A. § (2) bekezdés értelmében, „A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.”


7. Mi a jelzőtábla neve?

a) "Személygépkocsival behajtani tilos".
b) 
"Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos".
c) 
 ’Személygépkocsival és mopedautóval behajtani tilos’. 

 

Helyes a b) válasz. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 14. § (1) bekezdés o) pontja értelmében, „Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos” (41. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra gépjárművel - kivéve a kétkerekű motorkerékpárt -, valamint mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos;”


8. Várakozhat-e ennél az útburkolati jelnél két vonal között két egy nyomon haladó jármű egyszerre?

a) Igen.
b) 
Nem..

 

Helyes az a) válasz. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 40. § (3) bekezdés értelmében, „Kétkerekű motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral és kerékpárral egymás mellett két sorban vagy az úttest széléhez viszonyítva ferdén is meg szabad állni, ha a járművek az úttestből egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglalnak el. Ahol a várakozóhelyet útburkolati jel [18. § (1) bek. j) pont] jelzi, egy gépkocsi részére szolgáló helyen két ilyen jármű is megállhat.”


9. Ezen a sárga színű útburkolati jelen...

a) Nem szabad áthajtani.
b) 
Csak megállni szabad.
c) Szabad áthajtani..

 

Helyes a c) válasz. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 18. § (1) bekezdés l) pontja értelmében, „Az útburkolati jelek: megállóhely (158. ábra); menetrend szerint közlekedő autóbusz- vagy trolibuszjárat megállóhelyét, illetőleg taxi állomását jelzi; a jel kiegészíthető a megfelelő járműre utaló felirattal;”. A jogszabály a burkolati jelhez kapcsolódva egyéb tilalmat nem határoz meg.


10. Kétkerekű segédmotoros kerékpárral szabad-e megállni a járdán e jelzőtáblát követően?

a) Igen, amennyiben fennállnak a segédmotoros kerékpárral járdán való megállással kapcsolatos egyéb feltételek.
b) 
Nem.
c) Csak akkor, ha közúti jelzés ezt lehetővé teszi..

 

Helyes az a) válasz. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 40. § (9) bekezdés értelmében, „A járdán a mozgásában korlátozott személy (vagy az őt szállító jármű vezetője) járművével, a betegszállító gépjármű, az iskolabusz, a gyermekeket szállító autóbusz, a kerékpár, a kétkerekű segédmotoros kerékpár és a kétkerekű motorkerékpár a (8) bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.”


11. A látottak alapján határozza meg az áthaladási sorrendet a film végén ábrázolt forgalmi helyzetben látható útkereszteződésben?

a) Az Ön által vezetett jármű – ’C’ – ’B’ – ’A’.
b) 
Az Ön által vezetett jármű – ’A’ – ’B’ – ’C’.
c) ’A’ – ’B’ – ’C’ – az Ön által vezetett jármű.
d) 
’C’ – az Ön által vezetett jármű – ’A’ – ’B’.

 

Helyes a b) válasz. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 31. § (8) bekezdés értelmében, „Az útkereszteződésben kanyarodó főútvonal esetén, az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott szabály a főútvonalon kanyarodó és az arról letérő járműre egyaránt vonatkozik, a főútvonalról letérő járművel elsőbbséget kell adni a főútvonalon továbbhaladó jármű részére.”


12. Az alábbiak közül melyik a helyes áthaladási sorrend az ábrán látható útkereszteződésben?

a) ’B’ - ’C’ - ’A’.
b) 
’A’ - ’C’ - ’B’.
c) 
’A’ - ’B’ - ’C’.
d) 
’B’ - ’A’ - ’C’.
e) 
’C’ - ’B’ - ’A’.

 .

 

Helyes az a) válasz. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 28. § (2) bekezdés értelmében, „A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben minden járművel a megkülönböztető fény- és hangjelzést együttesen használó gépjármű részére, továbbá minden ilyen gépjárművekkel kísért (közrefogott), zárt csoportban haladó megkülönböztető fényjelzést használó gépjármű részére.”

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 38. § (4) bekezdés értelmében, „Útkereszteződésben villamos és más jármű egymás közti viszonyában az elsőbbségre és a bekanyarodásra a 28. §-nak és a 31. § (5) bekezdésének rendelkezései az irányadók azzal, hogy az egyenesen haladó járműnek a vele azonos irányból érkező és bekanyarodó villamossal szemben is elsőbbsége van.”


13. Ha a bekanyarodást jelzőtábla nem tiltja, milyen irányban folytathatja az útját a ’B’ jelű jármű ennél a rendőri jelzésnél?

a) Egyenesen, valamint jobbra vagy balra bekanyarodva.
b) 
Csak jobbra.
c) 
Semerre, mivel a rendőr a továbbhaladást tiltja.

 

Helyes az a) válasz. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 6. § (1) bekezdés a) pont értelmében, „A forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr karjelzései:

a) a rendőr mindkét karjának oldalirányú kinyújtása

- a kinyújtott karral párhuzamos irányból érkezők részére szabad utat jelez: a gyalogos az úttesten áthaladhat; a járművel - ha jelzőtábla nem tiltja - az erre vonatkozó szabályok megtartásával egyenesen, valamint jobbra vagy balra bekanyarodva tovább szabad haladni.”


14. Ön a ’C’ jelű járművet vezeti. Kell-e elsőbbséget adnia ebben a forgalmi helyzetben?

a) Igen, de csak az ’A’ jelű jármű részére.
b) 
Igen, az ’A’ és ’B’ jelű jármű részére egyaránt.
c) 
Nem.

 

Helyes a c) válasz. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 31. § (8) bekezdés értelmében, „Az útkereszteződésben kanyarodó főútvonal esetén, az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott szabály a főútvonalon kanyarodó és az arról letérő járműre egyaránt vonatkozik, a főútvonalról letérő járművel elsőbbséget kell adni a főútvonalon továbbhaladó jármű részére.”


15. A látottak alapján mekkora sebességgel haladhat az útkereszteződés után a film végén ábrázolt helyzetben?

a) Legfeljebb 40 km/h sebességgel.
b) 
Legfeljebb 50 km/h sebességgel.
c) 
Legfeljebb 30 km/h sebességgel.
e) 
Mivel nincs Ön előtt járműforgalom, ezért bármilyen sebességgel, amelyet biztonságosnak ítél.


 

Helyes az a) válasz. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 14. § (8) bekezdés értelmében, „Ha a „Sebességkorlátozás” jelzőtáblát a „Lakott terület kezdete” jelzőtáblával együtt helyezték el, a sebességkorlátozás hatálya a teljes lakott területre kiterjed.”