A sikeres vizsga után rögtön vezetési jogosultság

 


 2021 február elsejétől a Magyarországon megszerzett vezetési jogosultság már az ügyfél-nyilvántartásba történt bejegyzést követően érvénybe lép. Az egyszerűsítő, elektronizálás következményeként a szükséges feltételek teljesülésével, az ügyfélnek már a vezetői engedély kiállítása előtt jogosultsága lesz, amiről SMS-ben/e-mailben hivatalos értesítést kap a nyilvántartó hatóságtól. Azaz, vezetheti járművét! Belföldön. 

A vezetői engedély tehát automatikus döntéshozatali eljárásban kerül kibocsátásra és ennek keretében azok a személyi adat-és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó állampolgárok vehetik ezt igénybe, akiknek tartózkodási helye Magyarország, akik az első vezetői engedélyüket szerzik meg, továbbá akik vezetői engedélyüket meghosszabbítás vagy kategóriabővítés miatt cserélik.

 

 Összefoglalva: a sikeres járművezetői vizsgát követően automatikusan bejegyzik a vezetési jogosultság megszerzésének tényét a közúti közlekedési nyilvántartásba, majd külön kérelem nélkül kiállítják, küldik a vezetői engedélyt.

 A rendeleti háttér:
326/2011. (XII.28.) Korm. r. – 2021. febr. 1-től…

6. Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának feltételei

13. § Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel, valamint az elsősegélynyújtási ismereteket megszerezte vagy az elsősegély-nyújtási vizsgakötelezettsége alól a Magyar Vöröskereszt igazolása szerint mentesült.

15. § (1) Vezetői engedélyt csak olyan személynek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság a 17-19. § alapján jár el. (Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély érvényessége, cseréje)

(2) A magyarországi szokásos tartózkodási hely meglétének ellenőrzése érdekében a vezetői engedély kiállítása ügyében eljáró hatóság vizsgálja, hogy

a) a személyiadat-és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó személy rendelkezik-e érvényes magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel,

b) a személyiadat-és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó személy rendelkezik-e legalább 185 napig érvényes magyarországi tartózkodási engedéllyel.

8. A járművezetésre jogosító okmányok kiadása, cseréje, pótlása

23. § (1) A jogszabályban meghatározott valamennyi feltétel teljesülése esetén a Nyilvántartó, illetve a közlekedési igazgatási hatóság kiállítja, cseréli vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve eltűnés esetén pótolja:

a) a vezetői engedélyt

b) a nemzetközi vezetői engedélyt.

24. § (1) A járművezetésre jogosító okmányok kiállítása iránti eljárás a vezetői engedély automatikus kiállítása, valamint az okmány gyártmányhibája vagy hivatalbóli adatjavítás miatti cseréje esetén hivatalból, minden más esetben kérelemre indul.

(2) A vezetői engedély kiállítása iránti kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen kell benyújtani

a) a külföldi vezetői engedély cseréje, honosítása vagy visszahonosítása,

b) a vezetői engedély automatikus kiállításának visszautasítása és

c) a vezetői engedély automatikus kiállításának ügyfél által elhárítható akadálya esetén.