SZAKOKTATÓK alap és továbbképzése

  Idén is nyerő az E-Educatio

 

A Közbeszerzési Hatóság 2022/73 számú Értesítőjében olvashatjuk, hogy az idén, 2022-ben is az Educatio Információtechnológia Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyerte a szakoktatók, iskolavezetők, vizsgabiztosok alap- és továbbképzésének e-learninges lebonyolítását.
A szerződés teljes keretösszege 197.850.000,- Ft + ÁFA,
azaz Egyszáz-kilencvenhétmillió-nyolcszázötvenezer forint plusz ÁFA.

Az Értesítőből az is kiderül, hogy az ajánlatkérő a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság, a közbeszerzés nyílt eljárásban történt és az egyetlen elektronikus úton beérkezett ajánlat lett a nyertes.

https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_7022_2022/
A részletes műszaki feltételeket és feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza. (szerk.)