Én is elítélt kolléga vagyok!

 Tisztelt Főszerkesztő Úr

Még 2022. április 16-án mentem vásárolni saját tulajdonú Tanulókocsimmal, amikor is a parkolóban – sajnos - az ajtót nem jól zártam be. A vásárlás után észleltem, hogy a bal oldali ajtó rekeszében hagyott igazolványomat és mellette a 4 db vezetési kartont elvitték. Keresni kezdtem, majd az 50 méterre lévő vasúti töltés mellett megtaláltam igazolványomat és 3 db vezetési kartont, de a negyediket sajnos nem találtam. Mindezt jelentettem megyei képzési-és vizsga felügyelőnek, majd kértem segítségét az eltűnt vezetési karton pótlására. Az eddig vezetett órákat, átmásoltam egy üres vezetési kartonra és ezt elvittem Bajára a KAV-hoz, itt hivatalosan ellátták vonalkóddal. Az új kartonnal oktattam tovább a tanulóvezetőt, aki ezután sikeres forgalmi vizsgát is tett.
2022. június 23-án kaptam egy írásbeli határozatot, mégpedig az Innovációs miniszter megbízásából, a Közúti Gépjármű-közlekedési Hatóság Főosztályának vezetőjétől. Ebben közölték velem, hogy ennek a határozatnak véglegessé válásától számított 35. naptól kezdődően, 30 napra törölnek a szakoktatói névjegyzékből. Felhívták a figyelmemet, hogy szakoktatói tevékenységet ez idő alatt nem végezhetek. A döntés a közléssel végleges, de közigazgatási pert indíthatok a Fővárosi Törvényszéken. Ezt én a keresetlevélben meg is tettem 2022. július 7-én, illetve a keresetlevelet 2022. július 26. napján kiegészítettem egy azonnali jogvédelemmel. Ebben megindokoltam, hogy 46 éve oktatok, 36 évig autósiskolát üzemeltettem több alkalmazottal, ez idő alatt az ellenőrzések során, soha semmilyen hibát nem tártak fel. Az a döntés, amit hoztak, rám nézve nagyon hátrányos, mert a tanulók bizalmát elveszíthetem, nem tudom őket felelősen oktatni. Nekik új oktatót kell keresniük, új oktatójárműbe kell ülniük, ami részükre is hátrányos.
Megkezdtem tehát az oktatás szüneteltetését a határozatban hozott időtől, 2022. augusztus 2-án. Mivel a bíróságtól keresetlevelemre nem érkezett semmi jelzés, 2022. augusztus 23-án felhívtam a határozatot kiadó ügyintéző Úrhölgyet, hogy szeretném beadni a névjegyzékbe történő visszasorolásomat, egy kérdésre még nem tudok választ adni, ezért is kértem volna a segítségét.
A hölgy ez után kérdezte: miért akarom én beadni ezt a kérelmet, hiszen nem vagyok törölve a névjegyzékből! Beadtam a jogvédelmi kérelmet ez felfüggesztette az eljárást. Engem azonban erről sem a bíróság, sem a hölgy nem értesített.

Ezután pedig vártam a csodát, ami aztán meg is jött. 2022. szeptember 13-án, vettem kézhez a módosító határozatot, melyben, saját hatáskörben módosították a végzést, ami számomra ugyan érdemi adatot nem tartalmazott, ellenben szóban közölték velem, hogy én nem 30 napra, hanem 2 évre leszek az oktatástól eltiltva!

Most pedig az a kérdésem: mi alapján lehet módosítani az elsőfokú határozatot súlyosabb döntésre? Én ezt nem értem, és nem is tudom, - miközben jogi segítséget kérve azt a tájékoztatást kaptam, hogy mivel nem merült fel újabb tény, saját hatáskörben súlyosabb döntés nem születhet, és erre még a Fővárosi Törvényszéken sem született döntés, hiszen a kereset elbírálása a mai napig folyamatban van.

Ezt a levelet én most azért írtam, mert olvastam a Tanulóvezető c. szaklapban Frank György régi szakfelügyelő hozzászólását, hogy Budapesten egy 72 éves kollégámat is kettő évre eltiltottak és 100.000 Ft-ra bírságoltak.
Innen most úgy látom, ez hajtóvadászat, az idős kollégákat valamiért ki kell selejtezni.
Az hab a tortán, hogy a Fővárosi Törvényszék küldött egy végzést, amelyben elrendeli, hogy ügyemben három hivatásos bíróból álló tanács járjon el.

Én csak azt remélem, hogy ezzel a levelemmel tudok segíteni a szakmának, hogy az ilyen hatósági eljárások méltatlanok és igazságtalanok az oktatókkal szemben! Ezek az intézkedések biztos nem fogják javítani az oktatás színvonalát, ellenben felvetik a minisztérium túlkapásait az ilyen és hasonló esetek elbírálásában. Én csak a nyilvánosság erejében reménykedem.  

Nagy István,

egy elítélt Kiskunhalasi oktató