Konzultáció: Ne csak vezess, közlekedj is, tudatosan

 

Elméleti oktató vagyok, több mint 25 éve. Szeretem a tantermet és szeretem azokat az órákat, ahol beszélgetni lehet közlekedési kérdésekről, miközben szépen sorra vesszük a KRESZ szabályokat is.
Azt is tudom, az informatikai fejlődés nálunk már egyre kevésbé teszi szükségessé a tantermi oktatást, hiszen az e-learning rendszere kényelmes, rugalmas, könnyen kezelhető, - még a sajnálatos pandémia esetén is működik, alkalmazható.
Ugyanakkor azt is tudom, hogy ez a már elterjedt gyakorlat nem mindenki számára kielégítő. Vannak olyan tanulók, akiknek szükséges a „beszélgetés”, az emberi hang, a vélemény és az az élmény. Az, hogy ismereteiket másokkal is azonnal megoszthatják, pontosíthatják, kérdéseket tehetnek fel.

Az elmúlt időszakban úgy döntöttem, hogy mindezt az igényt egyszerűen, – ám online módon – elérhetővé teszem azok számára, akik szeretnének a tanulás folyamatában választ kapni a saját kérdéseikre.
Kidolgoztam egy módszert és személyre szabott módon konzultációs lehetőséget nyújtok az elméleti vizsga előtt, vagy a gyakorlati vezetés közben felmerült elméleti hiányosságok esetén.
Magam is meglepődtem, amikor kiderült, hogy van igény ilyen kiegészítő jellegű konzultációs lehetőségekre. Beigazolódik, hogy sok ember számára szükséges az emberi hang, az a bizonyos „beszélgetés”, az értő figyelem és az ismeretek pontosítása.
Ezzel a módszerrel, minden jelentkezővel egyénileg, személyre szabottan és online módon tudok foglalkozni, tehát az ő kérdéseik, felvetéseik vannak a fókuszban. Nincs előre meghatározott óraszám, mert mindig az egyéni igény dönti el, hogy meddig hasznos a közös munka. Szabadon lehet az ismereteket a gyakorlathoz igazítani.
Tapasztalataim alapján, ha a jelölt nem pusztán „jogosítványt” szeretne, hanem törekszik a felelősség-tudatos közlekedés elsajátítására, akkor nagyon sok kérdése van.
Én a magam módszerével, tevékenységével a vezetői engedély megszerzésének folyamatát konzultációs eszközökkel egészítem ki, és ezt azért támogatom, mert célom, hogy élmény legyen a felkészülés, a vezetés, tudatos legyen a közlekedés! Az én mottóm tehát: Ne csak vezess, közlekedj is, tudatosan!

Elsőként ennyit a konzultációról. Természetesen szívesen veszem, állok elébe minden oktató kollégám kiegészítő véleményének.

Tamás Irén