Az e-learning és a jelenléti képzés összehasonlító táblázata

 


Szerintem az elméleti oktatás színvonala meghatározó! Az oktató tudása, felelősségérzete, egyénisége közvetlenül hat a tanulókra. Az egyéni tapasztalatok eltérő eredményeket is hozhatnak! Nálam ez működik, a saját személyes tapasztalataim osztom meg. E-learning versus jelenlét a tanteremben, - szerkesztett táblázatom alapján gondoljátok végig az egészet.

 Garamszegi József

 

SZEMPONT

E-learning képzés

Elméleti, jelenléti oktatás

Következtetés

Időigény

rövid; 180 nap áll az elvégzésre, 75 órán belül kell megoldani

4 hónapig járnak

heti három alkalommal 2-2 óra

az elméleti oktatás lassú, időigényes

 

 

 

 

Megszerezhető ismeretek mennyisége

kevesebb ismeret

több tudás szerezhető

az elméleti oktatás alaposabb

az ismeretek mélysége

általában felszínes

mélyebb, alaposabb

az elméleti oktatás alaposabb

a megszerzett ismeretek rögzülése

általában csak a vizsgáig tart, gyorsan felejtődik

tartósan rögzült ismeretekre számíthatunk

az elméleti oktatás alaposabb

a tanulás során kapott segítség

nincs szakmai segítség, vagy minimális konzultációs lehetőség van;

magára hagyott ember tanul

meg lehet beszélni bármilyen felmerülő problémát; a csoport és a tanár is ad segítséget;

kooperativitás fejlődése

az elméleti oktatás fejleszti a résztvevők egyéb képességeit is; a kooperativitásra a közlekedésben fokozottan szükség van!

későbbi gyakorlati oktatásba hozott ismeretek

kevés, gyenge, ezért a gyakorlati vezetés során kell kiegészíteni, rögzíteni, ez lényegesen drágább és időigényesebb

alaposabb ismeretekkel rendelkezik, lehet a leadott ismeretre támaszkodni, visszacsatolások vannak, hamarabb rögzülnek és értőbb vezetési mozdulatok várhatók

a gyakorlati, vezetési órák száma kevesebb lehet az elméleti oktatás után, ezért várhatóan az e-learning kézésben résztvevők számára a gyakorlati oktatás lesz drágább

házi vizsga, elővizsga

a gép fogadja el a vizsgaeredményt, a hibák megbeszélésére nincs konzultáció

a házi vizsgán kiszűrhető a hiányzó, instabil az ismeret, egyéni megbeszélés alapján lehet javítani a hibákat

az elméleti oktatás egyéni fejlesztést tesz lehetővé, sikeresebb vizsgaeredmények várhatók!

erőforrás igénye

számítógép és a program használatának ismerete

a tanár szaktudásával, szakterem az előadáshoz, szemléltetéshez szemléltető eszközök (kézbe vehető, gyakorlati, közvetlen tapasztalati lehetőség!)

számítógép és a program használatának ismerete

az elméleti oktatás nagyobb szakmai felkészültséget és tantermet igényel, szemléltető eszközökkel – ez drágább

oktató és tanuló viszonya az elméleti oktatás során

minimális

több ember egymást segítő kapcsolata, elfogadó, toleráns légkör

az emberi kapcsolatok alakulására a jelenléti oktatás pozitívan hat, fejleszt

az oktató és tanuló viszonya a gyakorlati képzés során

hosszasabb, magyarázni kell a nem rögzült ismereteket eleve feszült, stresszes környezetben – vezetés közben!

a kevesebb magyarázat miatt kevésbé stresszes

az elméleti oktatásban résztvettek számára nyugodtabb a vezetési gyakorlat

Kinek jó?

-aki tud és akar önállóan tanulni

-szívesen dolgozik egyedül

-nem igényli a szakmai ismereteket (mert már tudja)

 

-aki szereti az alaposabb, mélyebb tudást, érteni akarja, mi történik az úton,

-aki akarja és tudja irányítani a saját sorsát, helyzetét a környezetében

-aki akarja látni és érteni az összefüggéseket, folyamatokat a közlekedésben

- akinek van ugyan már szakmai ismerete, de szeretné azt bővíteni

az elméleti oktatás a legtöbb ember számára szükséges és hasznos!

Veszélyek

-a kevés, meg nem értett ismeret miatt nagyobb a közlekedésben a veszély;

- az elmélet és gyakorlat szétválása miatt a gyakorlat enged hibás mozdulatokat, egyéni rossz szokások kialakulásával

- a vezetők önmaguk és mások számára is fokozottan kockázati tényezők!

- a folyamatok, összefüggések megértésével kisebb a közlekedésben a veszély

- az elmélet és gyakorlat szoros kapcsolata miatt kisebb az esélye a hibás mozdulatok rögzülésének, kevésbé alakulhatnak ki rossz szokások

-KISEBB KOCKÁZAT!

Az élet védelme, a közlekedés biztonsága érdekében az elméleti oktatás eredményesebb!